Curso de introducción ao deseño de interiores. Reforma interior de vivendas

As transformacións tecnolóxicas, estéticas e sociais acontecidas nos últimos anos, precisan da adaptación das nosas vivendas. Pequenos cambios, que non implican un grande desembolso económico, poden permitir esta actualización.
A vivenda é unha das cuestións máis complexas que abordamos dende o deseño de interiores, dada a cantidade de actividades diferentes ás que debe dar resposta para satisfacer as necesidades dos seus usuarios, polo que asumimos que ”a vivenda é unha máquina de habitar”. Sen embargo, a vivenda custodia os nosos recordos, vivencias, memorias, … reflexa a nosa persoalidade, e dicimos “como na casa de seu non se está en ningures”.

Metodoloxía
O obxectivo xeral do curso é proporcionar ao alumnado os coñecementos tanto teóricos como prácticos para abordar a reforma dunha vivenda. A dinámica do curso basearase fundamentalmente no desenvolvemento dos temas partindo da análise teórica e a realización de casos prácticos.

Perfil do alumnado
O curso está dirixido a persoas que desexan iniciarse no deseño de interiores, ou que pensan reformar a súa vivenda.

Profesorado
Xesús Carrazoni Fuertes, Arquitecto. Xerardo Pérez Medrano, Arquitecto.
Pedro Román Company, Deseñador de interiores. Iria Sobrino Fajilde, Arquitecta.

Todos eles desenvolven o seu labor profesional como deseñadores e profesores en Aula D. Escola de Deseño.

Horario
Venres 25 de xaneiro, de 19.00 h ás 21.00 h
Sábado 26 de xaneiro, de 10.00 h ás 14.00 h
Venres 1 de febreiro, de 19.00 h ás 21.00 h
Sábado 2 de febreiro de 10.00 h ás 14.00 h

Prezo
Xeral : 80€
Alumnado de Aula D : 40€
Ex-alumnos de Aula D : 60€
A aboar antes do martes 22 de xaneiro, en man na propia escola (r/ Ourense, 4 – baixo VIGO) ou mediante transferencia bancaria (conta nº 2080 5085 73 3040026857) especificando nome do curso e alumno. Se por algún motivo non se poidera desenvolver o curso, devolveranse os cartos.
Contacta en cursos@aulad.com

Curso de introducción ao deseño gráfico: Tipografía

A Tipografía é unha das disciplinas do deseño gráfico que ten unha maior importancia, tanto pola necesidade de comunicar axeitadamente unha mensaxe mediante texto como por seres capaz de potenciar e reforzar a expresividade e o carácter dun proxecto. Deste xeito, o coñecemento e manexo da tipografía é fundamental no labor profesional do deseñador posto que a palabra escrita está presente prácticamente en todos os traballos relacionados co eido publicitario, editorial e, por suposto, do deseño gráfico.
O obxectivo xeral do curso é dotar ao alumnado de coñecementos básicos acerca da tipografía, tanto no referido á súa evolución histórica como aos aspectos formais e técnicos derivados do seu uso no ámbito profesional ou persoal.


Metodoloxía
A dinámica do curso basearase fundamentalmente no desenvolvemento teórico dos temas, con algún exercicio práctico de carácter puntual.
Non se precisa que o alumnado traia ningún material ao curso.

Perfil do alumnado
O curso está dirixido a persoas que estean interesadas no deseño gráfico e a tipografía que desexen adquirir coñecementos básicos sobre a materia.

Profesor
Diego Fernández Pérez. Desenvolve o seu labor profesional como deseñador e imparte clases de Tipografía e Proxectos no ciclo superior de Gráfica Publicitaria en Aula D, Escola de Deseño.

Horario
Venres 18 de xaneiro, de 19.00 h ás 21.00 h
Sábado 19 de xaneiro de 10.00 h ás 14.00 h

Prezo
Xeral : 50€
Alumnado de Aula D : 25€
Ex-alumnos de Aula D : 38€
A aboar antes do martes 15 de xaneiro, en man na propia escola (r/ Ourense, 4 – baixo VIGO) ou mediante transferencia bancaria (conta nº 2080 5085 73 3040026857) especificando nome do curso e alumno. Se por algún motivo non se poidera desenvolver o curso, devolveranse os cartos. Contacta en cursos@aulad.com

Navegación de entradas

1 2 3
Volver arriba