LOCUCIÓN AUDIOVISUAL

FEBREIRO

2022

CURSO DE

(locutor/a de radio e tv)

Introdución

A locución é unha das actividades máis importantes e representativas de todas as vinculadas ao sector audiovisual e que máis profesionais demanda. Na actualidade, as empresas e grupos de comunicación, axencias de publicidade, produtoras etc. esixen perfiles cada vez máis especializados e polivalentes. Velaí a importancia deste curso, que instruirá ao alumnado na potenciación das súas calidades orais, axudándolles a optimizar os seus propios recursos e complementando a súa formación como futuros/as comunicadores/as.

Contidos

A sustancia sonora da voz como instrumento de comunicación; manexo dos elementos determinantes da produción da voz: respiración, fonación, resonancia e articulación; conseguir unha maior expresividade, mediante exercicios de entoación, ritmo e pronuncia. Gravación ante o micrófono e a cámara de TV. Escoita e corrección. Introdución ao medio audiovisual co estudio das particularidades da linguaxe da radio e da televisión; lectura de textos adaptados a unha estrutura oral e locución dos mesmos ante o micrófono e a cámara.

MÓDULO 1. ADESTRAMENTO VOCAL.
– Coñecer o proceso de produción da voz e formarse no manexo das propias calidades sonoras.
– Optimizar os recursos expresivos para aplicalos á interpretación das distintas mensaxes.
– Dominar o uso da respiración e do aparello fonador como principal instrumento de produción da voz e evitar futuras patoloxías vogais.

MÓDULO 2. TIPOS DE LOCUCIÓN EN RADIO E TELEVISIÓN
– Informativa
– Interpretativa
– Deportiva
– Publicitaria

MÓDULO 3. XÉNEROS E FORMATOS
– Reportaxe
– Entrevista
– Programa nocturno
– Teatro radiofónico
– Narración en vídeo

MÓDULO 4. PRESENTACIÓN TELEVISIVA
– Informativos
– Programas

Metodoloxía

O curso ten un carácter eminentemente práctico. A estruturación desta acción formativa baséase no principio de favorecer os distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado, tendo en conta que non só é importante a asimilación dos contidos conceptuais, senón que tanto as habilidades como actitudes serán fundamentais para aplicar os coñecementos nun entorno profesional.

Perfil do alumnado e requisitos de acceso

Diríxese a todas aquelas persoas interesadas en mellorar a súa ortofonía e dicción, así coma a súa capacidade oral e expresiva fronte ao micrófono ou a cámara. O obxectivo fundamental é acadar unha maior destreza e dominio vogal. Non se precisa experiencia previa, agás entusiasmo e dedicación.

Profesorado

Maika Aguado. Actriz, xornalista e actriz de dobraxe.
Victorio Rodríguez. Xornalista deportivo.
Damián Contreras. Profesor de Interpretación na ESADG.
Marian Priego. Xornalista.
Jorge de Arcos. Actor (Matarile Teatro) e deseñador gráfico.
Graciela Carlos. Actriz e xornalista.
Luis Cerdeira. Xornalista. Informativos Onda Cero.

SOPORTE TÉCNICO

Estereoarte estudios

DATAS E HORARIO

O curso desenvólvese do 1 ao 25 de febreiro.

Martes e xoves de 16:30h a 20:30h.

TAXAS ACADÉMICAS E MATRICULACIÓN

Prezo: 250 euros

A matrícula queda formalizada co abono de 50 euros, en concepto de reserva de praza, mediante transferencia bancaria (conta nº ES92 2100 1455 1201 0044 1348) indicando nome do alumno/a e curso. Os 200 euros restantes pagaranse na propia escola o primeiro día de clase. (r/ Elduayen 36, -1 Vigo)

Máis información en: info@artevozformacion.com

Se desexas estar informado/a das novidades e actualizacións neste ou noutros cursos achéganos aquí o teu nome e un enderezo de correo electrónico. Só enviaremosche información sobre os cursos cando estean dispoñibles e sempre que o desexes podes cancelar a túa suscrición.