DOBRAXE

NOVEMBRO

2023

CURSO DE

(iniciación / actualización)

Noveis e iniciados/as

Introdución

A Dobraxe Audiovisual é unha actividade moi asentada no noso país dende hai case catro décadas. Pola súa natureza resulta unha profesión moi vocacional e para exercela é preciso desenvolver as nosas capacidades artísticas. Partindo desta premisa indispensable, a destreza requirida obterase mediante a aprendizaxe constante e unha gran dedicación. Neste primeiro achegamento que supón o curso de Iniciación, abordaranse os mesmos procedementos e técnicas que habitualmente utilizan os actores e actrices de dobraxe profesional. Non se precisa experiencia previa, tan só a vontade de descubrir e optimizar os nosos propios recursos vogais e interpretativos.

Obxectivos

  • Adquirir os coñecementos necesarios para desenvolverse nun medio profesional.
  • Coñecer e traballar os diferentes xeitos de interpretación.
  • Aprender a colocar e utilizar a voz para adaptala aos diferentes tipos de personaxes e situacións.
  • Experimentar cos diferentes xéneros audiovisuais.
  • Prestar a voz a actores e actrices de diferentes nacionalidades e rexistros.
  • Analizar criticamente os traballos ante profesores/as e compañeiros/as

Contidos

– Introdución á actividade
– Interpretación, oralidade, actitude e voz
– Sincronía e técnicas de execución
– Guión e marcaxe
– Aspectos técnicos: microfonía, mestura e soundtracks
– Mimetización e imitación
– Adecuación aos personaxes

MÓDULO 1. A INTERPRETACIÓN
– Desinhibición
– Acción/Reacción
– Improvisación
– Creación do personaxe
– Adaptación do guión e axuste, signos utilizados

MÓDULO 2. FONIATRÍA E ORALIDADE
– Ortofonía e dicción, timbre, ton
– Manexo da respiración para a dobraxe
– A voz e o micrófono
– Colocación da voz
– Recitación, entoación
– Vocalización, articulación e proxección da voz

MÓDULO 3. ELEMENTOS TÉCNICOS E HUMANOS
Atril, micrófono, auriculares, tradutor, lingüista, director/a, actor/actriz, técnico/a de son, produción.
Convocatoria, reparto, take, código, guión, tradución, axuste, sincronía, ritmo, marcas, inflexións e pausas, xesto, choro, riso, berro, ad lib, voz en off e Impostación.

MÓDULO 4. CATEGORÍAS DE REPARTO E XÉNEROS
Protagonista, secundario, reparto, ambientes.
Drama, comedia, acción, series de TV, películas TV, películas cinematográficas, debuxos animados, documentais, voice over.

Metodoloxía

O curso ten un carácter eminentemente práctico. A estruturación desta acción formativa baséase no principio de favorecer os distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado, tendo en conta que non só é importante a asimilación dos contidos conceptuais, senón que tanto as habilidades como actitudes serán fundamentais para aplicar os coñecementos nun entorno profesional.

Perfil do alumnado e requisitos de acceso

Diríxese a todas aquelas persoas interesadas en mellorar a súa ortofonía e dicción, así coma a súa capacidade oral e interpretativa. Non se precisa experiencia previa.

Profesorado

Maika Aguado. Actriz de dobraxe.
Santiago Salorio. Actor e director de dobraxe.
José Antonio Rubal. Actor e director de dobraxe.
Marian Priego. Actriz e directora de dobraxe.
Alfonso Agra. Actor e director de dobraxe.
Beatriz García. Actriz de dobraxe.

SOPORTE TÉCNICO

Estereoarte estudios

DATAS E HORARIO

O curso desenvolverase do 4 ao 25 de novembro.

Horario: sábados de 10:00 a 14:00h e de 16:00 a 20:00h

TAXAS ACADÉMICAS E MATRICULACIÓN

Taxas: 300 euros

A matrícula queda formalizada co abono de 50 euros, en concepto de reserva de praza, mediante transferencia bancaria (conta nº ES92 2100 1455 1201 0044 1348) indicando nome do alumno/a e curso. Os 250 euros restantes pagaranse na propia escola o primeiro día de clase. (r/ Elduayen 36, -1 Vigo)

Máis información en: moc.n1713276021oicam1713276021rofzo1713276021vetra1713276021@ofni1713276021

Se desexas estar informado/a das novidades e actualizacións neste ou noutros cursos achéganos aquí o teu nome e un enderezo de correo electrónico. Só enviaremosche información sobre os cursos cando estean dispoñibles e sempre que o desexes podes cancelar a túa suscrición.