Roteiro polo Barrio Alto do Casco Vello de Vigo

O pasado  7 de outubro co gallo do Día Mundial da Arquitectura o grupo de alumnas/os de Aula D participaron  no roteiro polo Barrio Alto do Casco Vello desta cidade, organizado polo COAG-Vigo e o CONSORCIO CASCO VELLO, para amosar ao público as últimas rehabilitacións levadas a cabo dentro deste ámbito.

Foi unha oportunidade non só para percorrer os espazos públicos recuperados para o barrio, senón tamén para percorrer o interior dos edificios  nos que arquitectos como Javier Franco, Vicente Pintos, Perfecto Cendón, Javier Vázquez ou Gerardo de Villanueva, entre outros, foron quen de poñer en valor a preexistencia aplicando criterios actuais referidos aos espazos comunitarios e privados do que deben seres hoxe os edificios de vivendas.

Curso de introducción ao deseño de interiores. Reforma interior de vivendas

As transformacións tecnolóxicas, estéticas e sociais acontecidas nos últimos anos, precisan da adaptación das nosas vivendas. Pequenos cambios, que non implican un grande desembolso económico, poden permitir esta actualización.
A vivenda é unha das cuestións máis complexas que abordamos dende o deseño de interiores, dada a cantidade de actividades diferentes ás que debe dar resposta para satisfacer as necesidades dos seus usuarios, polo que asumimos que ”a vivenda é unha máquina de habitar”. Sen embargo, a vivenda custodia os nosos recordos, vivencias, memorias, … reflexa a nosa persoalidade, e dicimos “como na casa de seu non se está en ningures”.

Metodoloxía
O obxectivo xeral do curso é proporcionar ao alumnado os coñecementos tanto teóricos como prácticos para abordar a reforma dunha vivenda. A dinámica do curso basearase fundamentalmente no desenvolvemento dos temas partindo da análise teórica e a realización de casos prácticos.

Perfil do alumnado
O curso está dirixido a persoas que desexan iniciarse no deseño de interiores, ou que pensan reformar a súa vivenda.

Profesorado
Xesús Carrazoni Fuertes, Arquitecto. Xerardo Pérez Medrano, Arquitecto.
Pedro Román Company, Deseñador de interiores. Iria Sobrino Fajilde, Arquitecta.

Todos eles desenvolven o seu labor profesional como deseñadores e profesores en Aula D. Escola de Deseño.

Horario
Venres 25 de xaneiro, de 19.00 h ás 21.00 h
Sábado 26 de xaneiro, de 10.00 h ás 14.00 h
Venres 1 de febreiro, de 19.00 h ás 21.00 h
Sábado 2 de febreiro de 10.00 h ás 14.00 h

Prezo
Xeral : 80€
Alumnado de Aula D : 40€
Ex-alumnos de Aula D : 60€
A aboar antes do martes 22 de xaneiro, en man na propia escola (r/ Ourense, 4 – baixo VIGO) ou mediante transferencia bancaria (conta nº 2080 5085 73 3040026857) especificando nome do curso e alumno. Se por algún motivo non se poidera desenvolver o curso, devolveranse os cartos.
Contacta en cursos@aulad.com

Volver arriba