DURANTE O PERÍODO DE ALERTA NA ESCOLA CONTINUAMOS IMPARTINDO AS CLASES DE MANEIRA TELEMÁTICA
A TRAVÉS DA NOSA AULA VIRTUAL E OUTRAS FERRAMENTAS HABILITADAS PARA FACILITAR O CORRECTO DESENVOLVEMENTO DOS CICLOS.

PARA CALQUERA CONSULTA OU INFORMACIÓN A SECRETARÍA DO CENTRO ATENDERÁ VÍA TELÉFÓNICA EN HORARIO DE 10H A 13H E POR CORREO ELECTRÓNICO EN CALQUERA MOMENTO.