Land Art : proposta de intervención no medio rural por Miguel Cerqueiro Díaz

Land Art por  Miguel Cerqueiro Díaz

1. TRABALLO A REALIZAR
O exercicio proposto consiste en realizar unha intervención nun ámbito natural utilizando o marco e os seus propios materiais.
2. LAND ART
O Land art é unha tendencia da arte contemporánea que utiliza o medio e os seus elementos (madeira, terra, pedras, area, rochas, lume, auga, etc.). Esta expresión inglesa traduciuse tamén como «arte da construción da paisaxe» ou «arte terrestre». Xeralmente, as obras atópanse no exterior, expostas ós elementos, e sometidas á erosión natural; así pois, algunhas desapareceron, quedando delas só o recordo fotográfico. As primeiras obras realizáronse nas paisaxes desérticas do Oeste estadounidese a finais dos anos sesenta. As obras máis impoñentes, realizadas con equipamentos de construción como escavadoras, se chaman earthworks, (palabra que pode traducirse como escavacións, aterramentos ou desmontes). A súa finalidade é producir emocións plásticas no espectador que se enfronta a unha paisaxe determinada. O principio fundamental do Land Art é alterar, cun sentido artístico, a paisaxe, para producir o máximo de efectos e sensacións ó observador. Preténdese reflectir a relación entre o home e a terra, o medio e o mundo, expresando ó mesmo tempo a dor, debido ó deterioro ambiental do clima que existe hoxe en día. O principal é a interacción do humano-­artista co medio.
3. FASE DE ANÁLISE
Unha das grandes referencias durante a fase de análise para concretar o proxecto foi o análise da obra de Andy Goldsworthy, artista que traballa coa levidade, nas súas pezas vemos o movemento e cambios que vai mostrando co paso do tempo, el mira todas as súas creacións como temporais, a súa materia son obxectos comúns na natureza, pero en realidade no trasfondo traballa co vento, a luz, o tempo, onde máis que buscar a perfección do obxeto, nos mostra a enerxía e vida que teñen cada un deles. A visualización do documental Ríos e Mareas, no cal, vemos o artista traballando co efémero, en condicións duras e de grande introspección, foi dun grande impacto persoal. O artista mimetizase co natural, entra en diálogo co medio e o seu trato é dunha gran delicadeza e respecto. Móstranos o fráxil do ámbito, pero tamén incide no inmenso poder da natureza e faceta cambiante, o medio flúe e os seus seres modélano.
4. ANÁLISE DO ÁMBITO
Fase consistente no análise do ámbito natural e de posibles elementos a utilizar.
5. INTENCIÓNS. AS FORMAS XEOMÉTRICAS.
Xeometría vén do grego xeo = terra e de metrón = medida. É dicir, é a ciencias que estuda a medida da Terra. En definitiva, a exploración do mundo exterior. A xeometría sempre estivo presente no arte, aínda que non foi ata o século XX cando se teorizou máis a fondo sobre o seu uso. Nas primeiras décadas estivo intimamente ligada ós conceptos de abstracción e modernidade. Mediante a utilización de elementos naturais, xero unha serie de figuras xeométricas, as súas formas, e o lugar onde son colocadas xogan tamén co absurdo, pomelos en piñeiros, un río de pomelos, pomelos en erupción saíndo dunha rocha, piñas con bifurcacións simulando un río ou piramides de piñas amontoadas

Para ver tódalas imaxes deste proxecto, véxase:
http://www.flickr.com/photos/adblog/sets/72157630540777526/

Maqueta do proxecto Cuarto de seu: realizada polo conxunto do alumnado do 1º ano do ciclo de PDO.

Cuarto de seu, proxecto que se desenvolveu no 1º trimestre do primeiro ano do Ciclo Formativo de Grao Superior de Proxectos e Dirección de Obra de Decoración que se imparte en AulaD , é, como xa vimos en entradas anteriores, un traballo no que se propoñía definir a organización espacial e os aspectos estético ambientáis, dun espazo dado.

Neste caso, preséntase a Maqueta desenvolta conxuntamente polo alumnado do 1º ano, e na que se reproduce á escala 1/20 o proxecto «Cuarto de seu» seleccionado polo alumnado entre o total dos traballos presentados, para a súa realización empregáronse  materiais como cartón pluma, madeira ou teas.

La nueva niña: proxecto conxunto de Yaiza Cruce Carballido, Lorena Méndez Pousa e Beatriz Macías Rodríguez

La nueva niña é outro dos proxectos realizados no primeiro ano do Ciclo Formativo de Grao Superior de Proxectos e Dirección de Obra de Decoración que se imparte en Aula D. Trátase dun posto na feira de exposicións «Navalia 2012» para unha pequena empresa galega chamada La nueva niña que se dedica á realización e restauración de pequenas embarcacións tradicionais galegas como dornas e gamelas. A continuación, exponse a memoria xustificativa deste así como as imaxes da maqueta realizada por Yaiza Cruces Carballido, Lorena Méndez Pousa e Beatriz Macías Rodríguez. Seguir leyendo «La nueva niña: proxecto conxunto de Yaiza Cruce Carballido, Lorena Méndez Pousa e Beatriz Macías Rodríguez»

Rehabilitación dunha casa rural da aldea de Casaio na provincia de Ourense por María Saavedra.

Rehabilitación dunha casa rural da aldea de Casaio na provincia de Ourense por María Saavedra

Rehabilitación en Casaio, como xa puidemos ler en entradas anteriores, é un proxecto de reforma dunha vella vivenda na provincia de Ourense. Neste caso é María Saavedra, alumna de segundo ano do Ciclo Formativo de Grao Superior de Proxectos e Dirección de Obra de Decoración que se imparte na escola, a autora do traballo que se expón a continuación.

Seguir leyendo «Rehabilitación dunha casa rural da aldea de Casaio na provincia de Ourense por María Saavedra.»

Rehabilitación dunha casa rural da aldea de Casaio na provincia de Ourense por Lorena Serrano e Iris Vila

Rehabilitación dunha casa rural da aldea de Casaio na provincia de Ourense por Lorena Serrano e Iris Vila

O último dos proxectos sobre a rehabilitación en Casaio que se publica parte de Lorena Serrano e Iris Vila, alumnas de segundo ano do Ciclo Formativo de Grao Superior de Proxectos e Dirección de Obras de Decoración. Con todos os traballos que se expuxeron sobre este tema, preténdese mostrar as diferentes perspectivas e solucións que xurdiron dunha única idea: rehabilitar unha antiga vivenda na provincia de Ourense.

:::DECLARACIÓN DE INTENCIÓNS:::

Realizamos a rehabilitación dunha vivenda tradicional propia da arquitectura popular galega «das serras» situada na Serra da Mina en Casaio – Ourense.
Adaptaremos a vivenda ao seu novo uso como Oficina de Rehabilitación Comarcal, a que require un espazo de traballo para persoal técnico, unha sala de xuntas, unha oficina de dirección, unha zona de exposición e unha recepción.

Seguir leyendo «Rehabilitación dunha casa rural da aldea de Casaio na provincia de Ourense por Lorena Serrano e Iris Vila»

Mon Oncle: Restaurante interpretando a película de Jacques Tati por Olaya Docampo

MON ONCLE: Restaurante interpretando a película de Jaques Tati por Olaya Docampo
Mon Oncle, é un proxecto levado a cabo por Olaya Docampo Boubeta (alumna do segundo curso do Ciclo Formativo de Grao Superior de Proxectos e Dirección de Obras de Decoración en Aula D) cuxa finalidade é a reforma dun local na rúa Teixugueiras (Vigo) para convertelo nun restaurante baseado na temática da película Mon Oncle, de  J. Tati.

A premisa fundamental do proxecto reside nunha nova lectura do contido da película como un gran espazo teatral, é por isto que o espazo concibese como unha escenografía na que se suceden os diferentes actos da obra.

:::ZONIFICACIÓN:::

A: Terraza cuberta, trátase dun espazo exterior e de lecer.
B: Barra de servizo e comida rápida, formada por unha barra alta e unha zona de mesas cun banco corrido.
C: Aseos
D: Office e acceso á cociña.
E: Restaurante, dividido en dúas zonas, sendo a primeira para comidas rápidas e a segunda de carácter máis íntimo.
F: Plataforma elevada destinada a zona de copas e sobremesa.
Seguir leyendo «Mon Oncle: Restaurante interpretando a película de Jacques Tati por Olaya Docampo»

Proxecto técnico de Rehabilitación en Casaio por Paz Ledo e Teresa Garrido

Rehabilitación en Casaio, é un proxecto técnico no que se leva a cabo a reforma dunha vella vivenda en Casaio (Carballeda de Valdeorras, Ourense) para convertila nunha Oficina Comarcal de Rehabilitación.
O traballo, realizado por Paz Ledo e Teresa Garrido, alumnas de segundo ano do Ciclo Formativo de Grao Superior de Proxectos e Dirección de Obra de Decoración na escola, consiste na elaboración da documentación do proxecto, con todo-los planos técnicos necesarios para a correcta execución da obra: demolicións, estructura e cimentación, tabiquería e acabados, carpinterías, sección constructiva, fontanería, saneamento,electricidade e iluminación, climatización,…
Eiquí amosamos alguns dos planos presentados.

Para ver tódalas imaxes, véxase:
http://www.flickr.com/photos/adblog/sets/72157629569635666/

# Disfuncións espazo-sensoriais: breve resumo das instalacións do proxecto conxunto anual na escola

Equilibrio / Imposible
Vivimos nun mundo funcional onde os espazos e os obxectos posúen unha utilidade feita á medida das nosas necesidades; todo iso cun custo e moitas veces cun enorme impacto medioambiental a medio ou longo prazo.
O deseño, o funcionalismo e a produción industrial levan trazando un percorrido paralelo – fundamentalmente dende a Bauhaus- alentado polo constante e precipitado desenvolvemento da ciencia a a tecnoloxía neste último século, sendo o funcional algo necesario aínda que, en moitos casos, insuficiente como ferramenta expresiva. Por outra banda, compre ter en conta esa especial relación que, dende as vangardas históricas, leva existindo entre a Arte e o Deseño, onde cadaquén é capaz de mirar ao outro para nutrirse e medrar coas novas propostas mantendo, eso sí, a súa individualidade como disciplina.

Tendo isto  como alicerce, nos últimos días do mes de Decembro, propúxose pois, reutilizar un espazo determinado da escola, aproveitando tanto o colector (a aula) como o contido (mobiliario) para, a partires de dous termos repartidos ao azar, xerar unha instalación que fose capaz de transmitir e comunicar a suma de ámbolos conceptos sen que o resultado final fose un “produto funcional”; é dicir, non se trataba tanto de realizar un traballo comercial senón de facer unha proposta aberta, chea de significado e expresiva; construir un espazo onde se potencien as percepcións, sensacións e emocións do usuario cando a experimente. Seguir leyendo «# Disfuncións espazo-sensoriais: breve resumo das instalacións do proxecto conxunto anual na escola»

Proxecto vivienda: proxecto de primeiro P.D.O. por Fernando Pena

Proxecto vivenda é un dous proxectos que se desenvolve non 2º trimestre do primeiro ano do Ciclo Formativo de Grao Superior de Proxectos e Dirección de Obra de Decoración que se imparte en AulaD, realizado por Fernando Pena. A continuación, exponse un breve resumo do mesmo acompañado dunha pequena galería deimaxes onde pódese comprobar todo o proceso de traballo, dende o plantexamento do problema ata a realización final.

Proxecto vivienda: proxecto de primeiro P.D.O. por Fernando Pena

A vivenda en cuestión está situada na Coruña, no Concello de Cambre. Conta cun sistema de construción mediante bloques de termoarxila eco de e=29cm, ventás de carpintaría de aluminio lacado e vidro illante 6,12,4. Ten unha superficie total construída de 105 m² distribuídos en 80 e 25 m² para a planta baixa e un entrechán respetivamente. Os promotores son unha parella con dous fillos pequenos. Seguir leyendo «Proxecto vivienda: proxecto de primeiro P.D.O. por Fernando Pena»

Cuarto de seu: proxecto de primeiro P.D.O. por Miguel Cerqueiro

Cuarto de seu é un dos proxectos que se desenvolve no 1º trimestre do primeiro ano  do Ciclo Formativo de Grao Superior de Proxectos e Dirección de Obra de Decoración que se imparte en AulaD , realizado por Miguel Cerqueiro. A continuación, exponse un breve resumo do mesmo acompañado dunha pequena galería de imaxes onde se pode comprobar todo o proceso de traballo, dende o plantexamento do problema ata a realización final.

Cuarto de seu: proxecto de primeiro P.D.O. por Miguel Cerqueiro

:::PROCESO DE DESEÑO:::

· PROBLEMA:
O obxecto deste traballo é o de definir a organización espacial e os aspectos estético ambientáis, dun espazo dado, para a realización do traballo cuarto de seu.

· DEFINICION:
Será un cuarto individual, para un home na trintena, estudiante de deseño de interiores e que na actualidade compaxina os estudios co seu traballo de administrativo.

· ELEMENTOS DO PROBLEMA: Seguir leyendo «Cuarto de seu: proxecto de primeiro P.D.O. por Miguel Cerqueiro»

Navegación de entradas

1 2 3
Volver arriba